Mērķi un uzdevumi:

  • Iepazīties ar darba aizsardzības likumdošanu, organizāciju uzņēmumā.
  • Gūt zināšanas par darba vidi un tās novērtēšanu.
  • Iemācīties sniegt pirmo palīdzību.