4A kurss par auto tehnisko ekspluatāciju, diagnostiku un remontu.
Atceramies, ko mācījāmies otrajos un trešajos kursos!!!
Jo mums priekšā atbildīgs starts Kvalifikācijas eksāmenā 8.semestrī
Tātad....
Iesākam ar KURSA DARBU, kāds jāizstrādā saskaņā ar izvēlēto tematu. Darbs ietver sevī gan automobiļu uzbūvi, gan iekšdedzes motorus, gan tehnisko ekspluatāciju, diagnostiku un remontus.
Kursa darbs veido DIVAS lielas sadaļas:
1-teorētiskā daļa [ar aprakstu atbilstoši noteikumiem]
2-praktiskā daļa [mācību stenda izgatavošana saskaņā ar tematu]

Un turpinām..
Ar gatavošanos jautājumiem, kādi var būt Kvalifikācijas eksāmenā teorētiskajā daļā. Papildus atkārtojam praktiskās iemaņas par uzdevumiem kvalifikācijas novērtēšanai praktiskajā eksāmena sadaļā.
......................
Kurss konstruēts tā:
1- pirmās piecas tēmas attiecas uz KURSA DARBA izstrādi kopumā
2-otrās piecas tēmas attiecas uz Kvalifikācijas Teorētisko daļu
3-trešās piecas tēmas attiecas uz Kvalifikācijas Praktisko daļu
4-noslēdzošās tēmas ir papildu materiāli par instrumentiem, katalogi ..mācību filmas par konkrētu mezglu un agregātu uzbūvi, tehnisko ekspluatāciju un diagnostiku
Kursa mācību viela veidota tā, lai soli pa solim rezumētu četru gadu garumā apgūto un veiksmīgi startētu Kvalifikācijas eksāmenā.
****** Lietojam saīsinājumu ( Te & Dg ) no pilnā nosaukuma < Tehniskā ekspluatācija un diagnostika>
******* Esam gatavi kārtot KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU 8.semestrī saskaņā ar mācību plānu!!