3A kurss par auto tehnisko ekspluatāciju un remontu.
Atceramies, ko mācījāmies otrajā kursā!!!
Tātad....
Iesākam ar subjektīvo diagnostiku [visu to, ko konstatējam bez instrumentiem pamatojoties uz zināšanām un pieredzi].
Turpinām nupat atklāto apstiprināt ar konkrēta instrumenta pielietošanu,.........objektīvo diagnostiku [ parasti sniedz apstiprinājumu vai noliegumu sākotnēji izvirzītajai diagnozei].
Abi diagnostikas veidi secībā, sniedz pietiekamu informāciju par automobiļa tehniskā stāvokļa atbilstību uzdotajām prasībām.
ATCERAMIES!!!
Tikai virzienā no visvienkāršākā uz sarežģīto ir iegūstama diagnostikas tehniskā pamatotība. Nevis otrādi!!
Tātad...nelūkojamies uzreiz pēc visdārgākā un sarežģītākā instrumenta , kura pielietošanai nepieciešama vismaz 2/3 automobiļa demontāža, bet gan iesākam ar visvienkāršāko subjektīvo aplūkošanu, izklausīšanu...u.t.t.
......................
Kurss konstruēts tā:
1- pirmās desmit tēmas ir saistītas ar automobiļu spēka pārvada mehānismu un sistēmu tehnisko ekspluatāciju
2-pēdējās desmit tēmas attiecas uz < Iekšdedzes motoru> barošanas sistēmu tehnisko ekspluatāciju [Otto un Dīzeļi]
3-katru tēmu <Iekšdedzes motoros> sasaista ar atbilstošajiem jautājumiem Kvalifikācijas eksāmenā.
Kursa mācību viela tiek papildināta ar video materiāliem , katalogiem un izziņu materiāliem par konkrēto tēmu.
****** Lietojam saīsinājumu ( Te & Dg ) no pilnā nosaukuma < Tehniskā ekspluatācija un diagnostika>
******* Esam gatavi kārtot KURSA EKSĀMENU 6.semestrī saskaņā ar mācību plānu!!